HABER - ACADEMIC UNION - TBS

HABER > ACADEMIC UNION - TBS


Türkiye'nin en iyi eğitimcilerini yetiştiren uzmanların hazırladığı seminer programları ile TBS öğretmenleri yeni akademik yıla hazırlandılar.

Öğrencilerimizi dünya insanı olarak yetiştirmek ve onları dünya üniversitelerine hazırlamak için alt yapımızı sürekli güncel tutuyor ve geliştiriyoruz.

Bu akademik yıl ile birlikte hem öğretmenlerin becerilerini hem de sunduğumuz müfredatları geliştirmek ve güçlendirmek için öğretmenlerimizle birlikte çalışacak en iyi öğretim üyelerinden oluşan, Prof. Nuray Senemoğlu'nun başkanlığında kurulan “Akademik Union” ile yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Uzmanlar ve öğretmenlerimizin özverisi ile eğitim standartlarımızı akademik olarak yükseltip, çocuğunuzun sosyal gelişimini güçlendirmek adına standartların üstünde çalışmalar yürütmeye başlandı.

Seminerde eğitimci olarak yer alan Türkiye'nin alanında birbirinden önemli akademisyenleri:
Prof. Dr. Nuray Senemoğlu - Akademik Konsey Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanıdır. Lisans Eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi üzerine Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde tamamlayan Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi alanında Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesinde Program Geliştirme ve Öğretim alanında doktora derecelerini almış; The British Council’ın FCO bursunu kazanarak Leicester Üniversitesi School of Education’da doktora sonrası eğitim yapmıştır. 

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanıdır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ankara Üniversite’sinde tamamlamış, Amerika’da Columbia ve Arizona Üniversite’lerinde akademisyenlik yapmış ve daha sonra Ankara Üniversite’sine dönmüştür.

Prof. Dr. Nuri Doğan

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesidir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversite’sinde tamamlamış, yerel ve uluslararası alanda akademik makaleler yazmış ve çalışmalar yürütmüştür.

Dr. Suzan Kaptı

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesidir. Lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini North Texas Üniversitesi’nde, doktorasını ise Hacettepe Üniversitesi’den tamamlamıştır.  


Seminerden Fotoğraflar:

TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT SEMINARS DAY-42 hafta süren seminer niteliğindeki eğitim programımızın detaylarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 


DATE

TIME

CONTENT

OBJECTIVES

WORKING GROUP

INSTRUCTOR

14.08.2017

9:30- 12:30

Welcome Back

- Welcome back breakfast

- Meet the management and each other

- TBS Mission and Vision

- TBS 2017- 2018 Objectives

Everyone

 

13:30- 16:30

- Course materials collection

- Individual meetings with management

15.08.2017

 

 

9:30- 12:30

- Brain friendly education

(Pre K12 education / instructional principles, Multiple intelligence, Five minds for the future, Higher order thinking skills)

- Understand the variables affecting Pre K- 12 students’ development and learning attributes

- Comprehend the principles of creating learner friendly/ brain friendly teaching- learning environment in Pre K- 12 education

Whole Class

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu

 

 

Prof. Dr.
Fatma Bıkmaz


Dr. Suzan Kaptı

 

13:30- 16:30

 

Practice

- Design learner friendly/ brain friendly teaching- learning environment in Pre K- 12 education

Subject Area Groups/Every grade groups in Primary Education (PE)


 

16.08.2017

 

 

9:30- 12:30

- Components of Curriculum

- Designing Effective Instruction

(Specification Table- Academic- year Plan, Unit Plan, Lesson Plan)

- Comprehend the components of curriculum

- Comprehend the principles of designing effective instruction

Whole Class

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz

 

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu


Dr. Suzan Kaptı

13:30- 16:30

Practice

- Apply the principle of effective instruction in designing academic- year, unit and lesson Plan

Subject Area Groups/Every grade groups in PE

17.08.2017

9:30- 12:30

Educational Measurement and Evaluation

(Diagnostic, Formative, Summative Measurement and Evaluation Techniques)

- Comprehend the measurement, assessment and evaluation of learner performance

Whole Class

 

Prof. Dr. Nuri Doğan

 

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu

Prof. Dr.
Fatma Bıkmaz

Dr. Suzan Kaptı

13:30- 16:30

Practice

- Plan the learner assessment and evaluation procedures

- Prepare the some of the key assessment tools

Subject Area Groups/Every grade groups in PE

 

18.08.2017

 

9:30- 12:30

Group Presentations

- Collaborate with colleagues

- Share experiences with colleagues

Whole Class

All Groups’ Presenters,

Prof. Dr.
Nuray Senemoğlu

Prof. Dr.

Fatma Bıkmaz

Dr. Suzan Kaptı

13:30- 16:30

17.00

Group Presentations

- Collaborate with colleagues

- Share experiences with colleagues

- Social Event

Whole Class

21.08.2017

9:30- 12:30

Review of Curriculum

- Cambridge and Turkish Yearly Plan for new staff

- Yearly - Weekly Plan Format

- Cross- Curricular Activities

- MEB

Whole Class

Steve John

Filiz
Hannutoğu

Hacile
Kuyucu

13:30- 15:30

- Workshops - Primary- Middle and High School (Planning)

22.08.2017

9:30- 12:30

Pastoral System

- Behaviour and Attendance Policy

- Uniform policy

- House system

- Homeroom teacher's role

- Calendar and school structure

- Trips procedures

- TBS Elite Squad

Primary

Middle- High School

Steve John

Janet
Williams-İpek

13:30- 15:30

- Workshops: Primary- Middle and High School (Planning)


23.08.2017

9:30- 12:30

Communications

- Communication policy

- Google Platform

- Social Media policy

- Email configuration

- Cambridge web page training

 

Steve John

24.08.2017

9:30- 12:30

General

- Assessment Marks and Progress Check

- Duties

- Clubs

- Punctuality

- Attendance (Students, Teachers)

- Nurse system

- Home room teachers

- Student Day one and Day Two

- Service Buses

- Stuff of phrasal

 

Steve John

13:30- 15:30

- Workshops - Primary- Middle and High School (Planning)

25.08.2017

9:30- 12:30

Administration

- Timetables

- Class Lists and Register

- School Organisation and Displays

 

Steve John

Ali Türkdoğan

13.30- 15.30

- School Organisation and Displays

- Briefing at 3.15

kapat