Tarabya British Schools - British Primary, Secondary and High School in Istanbul - TBS Yönetim Kurulu

TBS Yönetim KuruluMehmet Gültekin | Kurucu

Tarabya İngiliz Okulları kurucusudur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlandıktan sonra Lisansüstü eğitimi için İngiltere Wolverhamton Üniversitesinde MBA yapmıştır.

1997 yılında merkezini İngiltere’de kurduğu Horizon Eğitim Grubu (Tarabya İngiliz Okulları, Akademik Konsey, Horizon Yurtdışı Eğitim Grubu, Horizon Akademi Dil Okulu, TBS Medya Yapım, Istanbul Workshop ve Uluslararası Öğrenciler Derneği) kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Yapmış olduğu eğitim projeleri başta siyasiler olmak üzere, iş dünyası, eğitim camiası, medya ve birçok kurumdan tam destek ve takdir almıştır. Ulusal bir derginin yaptığı anket sonucu 2011 yılının en iyi “Sosyal Girişimcilik” ödülüne ve de 2017 de Uluslararası Eğitim’de kalite ödüllerine layık görülmüştür.

Ayrıca kuruculuğunu yaptığı Tarabya İngiliz Okulları’nı kısa zamanda bir dünya okulu haline getirmiş ve bunun neticesinde Avrupa İş Konseyi’nin bir parçası olan, Sokrates Ödül Değerlendirme Komitesince “Eğitimde Uluslararası Standartlar”, ‘Eğitim Yönetimi ve Eğitim Metotları” konularında Avrupa Kalite Ödülüne de layık görülmüştür.
  Prof. Dr. Nuray Senemoğlu | Akademik Kurul Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesidir. Lisans Eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi üzerine Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde tamamlayan Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi alanında Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesinde Program Geliştirme ve Öğretim alanında doktora derecelerini almış; The British Council’ın FCO bursunu kazanarak Leicester Üniversitesi School of Education’da doktora sonrası eğitim yapmıştır.

Öğretmen olarak başladığı profesyonel kariyerini Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevlisi; Hacettepe Üniversitesinde Doçent ve Profesör unvanlarını alarak sürdürmüştür. Bu süreçte Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyeliği yapmıştır. Amerika Arizona State Üniversitesi College of Education’da Misafir Araştırmacı/Profesör olarak bulunmuş; Türkiye’ye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğünü de yapmış olan Dr. Senemoğlu, halen Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğretme-öğrenme süreçleri, kadın eğitimi, öğretmen eğitimi alanlarındaki katıldığı ve düzenlediği ulusal ve uluslar arası eğitimler, sempozyumlar, kongrelerin yanı sıra yazdığı kitaplar, makaleler, ve diğer çalışmalarıyla Milli Eğitim Sistemine anlamlı katkılarda bulunan Sn. Senemoğlu, Türkiye’de ve dünyada alanının sayılı Profesörleri arasında yer almaktadır. 
  Janet Williams İpek | Akademik Kurul Başkan Yardımcısı

Lisans eğitimini University of Wales’de Eğitim Bilimleri alanında onur derecesi ile bitirmiş olup, Yüksek Lisans eğitimini de Amerika’nın seçkin üniversiteleri arasında bulunan Southeast Missouri University’de tamamlamıştır.

Eğitim, Öğretim Teknolojileri ve İngilizce Eğitimi alanında uzmanlaşmış ve çalışma hayatına Amerika’da uluslararası öğrencilerin eğitimi ile başlamıştır. Uzun yıllardır değişik ülkelerde çift dilde eğitim, Uluslararası müfredat geliştirme konularında başarılı çalışmalara imza atmıştır. Dünya genelinde konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Daha sonra Yönetim dalında yüksek lisans da yapan Janet Williams-İpek, eğitimi sırasında eğitim ve iş geliştirme alanlarında kendini geliştirmiştir. 

Tarabya İngiliz Okulları'nın kurulumunda yer alan Janet Williams-İpek, dünya genelinde tanınan ve ödüller alan bir kurum haline gelmesinde önemli rol oynamıştır.
  Yrd. Doç. Dr. Şamil Erdoğan | TBS Yönetim Kurulu Başkanı

1954 doğumlu Yrd. Doç. Dr. Şamil Erdoğan, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü öğrenciliği sırasında, MEB başarı bursuyla ABD Oklahoma Eyalet Üniversitesi’ne kabul edilmiş, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini Yükseköğretim İdare ve Yöneticiliği ile Spor Yönetimi alanlarında aynı üniversitede tamamlamıştır.

Belirli bir süre aynı üniversitede Öğretim Üyeliği yapan Yrd. Doç. Dr. Şamil Erdoğan, 1993 yılında Türkiye’ye, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluş aşamasında dönmüş ve bu üniversitede Öğretim Üyeliği, Bölüm Yöneticiliği ve Yüksekokul Müdürlüğü yapmıştır. 1997 – 2002 yılları arasında özel sektörde Genel Koordinatör ve Genel Müdürlük, sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı; Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı/Yardımcılığı; Girne Amerikan Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Yüksekokul Müdürlüğü ve son olarakta Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür.
  Bora Sinç | TBS Okullar Genel Müdürü

Öğretmen ve yönetici olarak 20 yılı aşan özel okul deneyimiyle Eğitim ve Öğretim Teknolojileri alanında uygulamalar geliştirmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans eğitimi sonrası “Beyin ve Öğrenme” ile birlikte teknoloji destekli etkileşimli öğrenme materyali geliştirme konusunda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Öğrenme ve Öğretimde Oyunlaştırma, Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka ve Farklılaştırılmış Öğrenme, Öğrenme Yönetim Sistemi ile Tam Öğrenme Süreç Entegrasyonu, K12 ve Yüksek Öğretimde Ters-Yüz Öğrenme"konularında öğrenciye, öğretmene, kuruma özgüleştirilerek üretilmiş çalışmaları bulunmaktadır.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yüz-yüze, e-öğrenme ve karma öğrenme tabanlı hizmet-içi eğitim uygulamalarını sürdürmektedir. 2004 yılında yayınlanan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Hizmet-İçi Eğitimi Yüksek Lisans çalışması Türkiyede E-Öğrenme alanındaki ilk uygulamalardan biridir.

Öğrenme Yönetim Sistemleri ile müfredatın adaptasyonu, Öğrenme Süreç Analizi, Öğretim Tasarımı modelleri entegrasyonu, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, STE-A-M, Algoritmik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi ve Oyunlaştırma konularının yeni neslin öğrenme süreçlerinin bir parçası olduğuna ve bununla birlikte yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireyler yetiştirebilmenin önemine inanmaktadır.
     
     
     
     
     
     
kapat