Tarabya British Schools - British Primary, Secondary and High School in Istanbul - Yeniköy - British / English Primary School

Yeniköy İlkokul

Tarabya İngiliz Okulları İlköğretim Okulu Yeniköy'ün simgesi Yeniköy Panaiya Rum Kilisesi ve Mektebi Vakfı'na ait bölgede Rum Okulu olarak bilinen tarihi binada hizmete girdi.

Bina 1870’te Hristakis Zoğrafos’un bağışlarıyla Yeniköy'de Zoğrafyon İlkokulu olarak kurulmuş ve uzun yıllar Yenikoy Rum İlkoğretim Okulu olarak faaliyet yürütmüştür. Bu tarihi bina Tarabya İngiliz Okulları İlkokulu olarak hizmet vermeye başlamıştır.


Restore edilmiş tarihi binası ve yenilenen yeşil alanlarıyla Yeniköy İlkokulumuzun havadan görüntüleri


Not:
MEB'den alınan izin ve kurumumuza özel oluşturulan eğitim müfredatı sayesinde tüm eğitimlerimiz (Türk Dili Edebiyatı v.b. temel dersler hariç) yabancı eğitmenler ve İngilizce dilinde sunulmaktadır. 


Okul Öncesi 

Anasınıfımızda kurum olarak hedefimiz 3 yaştan itibaren öğrencilerimiz için eğlenceli olmakla beraber duygusal ve zihinsel gelişime en uygun ayrıca kendilerini güvende hissettikleri bir ortam yaratmaktır. Bunu yaparken de öğrencilerimizin eğitim sürecinde geleceklerine olumlu bir bakış açısı yaratmayı da hedef alıyoruz. Anaokul yıllarında, çocukların yeni koşullara ve durumlara alışmasını sağlarken okulda geçirdikleri zamanı eğlenceli bir hale getiriyoruz. Bunu yaparken çocuklarımızın bireysel gelişim ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini de unutmuyoruz.

Bu süreç içinde en önemli olan öğrencilerimizin temel becerilerini geliştirebilmeleridir. Öğrencilerin bu becerileri en üst düzeyde geliştirmeleri için öğretmenlerimiz tarafından her türlü destek sağlanır çünkü bu yaşlarda becerilerin geliştirilmesinin gelecekteki başarıları açısından önemi çok büyüktür. Öğrencilerimizin başarıları gerektiği gibi takdir edilerek gelişimlerine hız kazandırılır. Bu nedenle her sınıfta iki öğretmen görevlendirilir. Bir başka nokta da, fiziksel ve ruhsal ve sosyo-duygusal sağlığın gelişmesinin tesislerimizi planlarken en önde tutulmuş olmasıdır. Öğrencilerimizin davranışlarının en iyi şekilde geliştirilmesi için sevgi ve anlayışa dayalı bir disiplin sistemi uygulanır.


İlkokul 

Okulumuz beceri temelli bir eğitim modeli üstüne kuruludur. Amacımız, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, gerçek kurgusal yaşantılar içinde problem çözmelerine olanak sağlayarak gelişimlerini desteklemektir. Bu süreçte oluşturulan akademik ve sosyal programda her öğrencimizin; eleştiren, sorgulayan, risk alan, problem çözen, yaratıcı bireyler olmaları için öğrenme ortamları oluşturulur. Belirlenen bu hedefler akademik ve sosyal program içinde karşılığını bulur. Dersler proje tabanlı olarak ve yaratıcı dramanın yöntem boyutu ön planda tutularak işlenir, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve gelişim düzeyleri de bu çalışmalara yön verir.


     
  Milli Eğitim Bakanlığı 2016 - 17 yılından itibaren ilkokullarda "Bilişim" dersi uygulamaya karar vermiş olup, Tarabya İngiliz Okulları olarak Yeniköy İlkokulumuz örnek gösterilmiştir.

Referans kurum olma ideali ile çıktığımız yolda örnek gösterilmenin gururunu yaşıyoruz.


Haberler

 
     


Güçlü bir akademik programın yanı sıra, yapılandırılmış bir sosyal programla da öğrencilerimiz desteklenir. Her öğrencimizin iyi bir sanat alımlayıcısı olması için gerekli koşullar sağlanarak, öğrencilerimizin farklı sanat dallarıyla iç içe olmaları ve estetik algılarının gelişimi önemsenmektedir. Farklı spor etkinlikleriyle öğrencilerimizin bedensel gelişimleri desteklenirken aynı zamanda disipline dayalı spor kültürünün alt yapısı oluşturulur.

Okulumuzda iki ana dil programı uygulanır. Her öğrencimizin İngilizce ve Türkçe yeterliliği birinci önceliğimizdir. Türkçe ve Türk kültürü dersleri dışındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülür. İki dilin yanı sıra güçlü bir ikinci yabancı dil programı ana sınıfından başlayarak yapılandırılmış bir biçimde uygulanır.

Okulumuz belirli etik değerler üstüne kuruludur. Her öğrenci bir bireydir ve okulun işleyişinde söz hakkına sahiptir. Okulla ilgili alınacak her kararda öğrencilerin düşünceleri önemsenir. Tüm paydaşlarımızla açık ve dürüst bir ilişkiyi önemseriz. Eleştiri kültürünü destekleriz ve yapıcı eleştirilerin okul gelişimine katkı sağlayacağını biliriz. Okul yönetimince alınan her kararda birinci önceliğimiz öğrencilerimizdir ve bu ilkeden asla vazgeçmeyiz. Okulda belirli bir disiplin politikası vardır ve belirlenen okul kurallarına herkesin uymasını bekleriz. Özel hayat ve özel alan önemlidir ve özeldir, okuldaki her bireyin buna saygı duymasını bekleriz. Evrensel değerler (saygı, eşitlik, paylaşımcılık, hoşgörü) ilkesinde eğitim-öğretim yaşantısını biçimlendiririz. Çok farklı kültürlerden öğrencilerimizin olduğu okulumuzda bu durumu kültürel zenginlik olarak görürüz.

Akademik kadromuz kendi alanlarında uzmanlaşmıştır. Tüm öğretmenlerimiz, öğrenmeye açık ve kendi akademik alanlarındaki gelişmeleri takip eden bireylerdir. Akademik kadorumuzu oluştururken bizimle çalışan arkadaşlarımızın heyecanlı olmaları birinci önceliğimizdir.

Okulumuzda her seviyeden bir şube bulunmakatdır. Sınıf öğrenci sayılarımız en fazla on beş olabilir. Bu sistemde amaç her öğrencinin bireysel akademik ve sosyal gelişimlerini takip ederek sürece dayalı eğitimde hiç bir öğrencimizin sistemde kaybolmamasını sağlamaktır. Öğrenme parmak izi kadar bireyseldir. Biz de öğrencilerimize farklı öğrenme olanakları sunmak için farklılaştırılmış eğitim anlayışını benimseriz. Biz öğrencilerimizin öğrenme sürecinde “farklılıkları farketmesini sağlamak” yerine, kendisinin ve başkalarının ihtiyaçlarını temel alarak “farklı olma cesareti” göstmelerine olanak tanıyoruz.

Akademik programımız İngiliz eğitim sistemi ile Türk eğitim sisteminin ilkokul kazanımlarının kaynaştırılması ile oluşturulmuştur. Uyguladığımız programla ilgili ayrıntılı bilgiler için http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary/ web sitesini inceleyebilirsiniz.


First Days of Yeniköy 2016 Academic Year


Ortaokul

Biz TBS olarak öğrenci merkezli olan eğitim felsefemizi belirlerken, öncelikle ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını göz önüne alırız.

Kurumumuz bu yaş grubundaki öğrencilerimiz için en uygun eğitim ortamını hazırlarken, bu yaş döneminin bireysel gelişmedeki önemi ve kendine has olan güçlüklerinin verilen eğitime ne şekilde yansıyacağını hiçbir zaman göz ardı etmez.

Orta eğitim süresince, öğretmenlerimiz için en önemli olan öğrencilerin akademik gelişimidir. Bu eğitim sürecini takiben öğrenciler Cambridge Checkpoint Sınavlarını alarak IGCSE eğitimleri öncesi detaylı bir ölçme ve değerlendirmeden geçmiş olurlar. 

TBS ortaokuldan başarı ile mezun olmuş öğrencilerimiz herhangi bir sınav ve hazırlık gerekmeksizin TBS lise eğitimlerine başlarlar.

kapat