Science Club

Bilim Kulübü’nün amacı öğrencilerimizin bilim ve teknoloji konusunda ilgilerinin artmasına yardımcı olarak onların bu konuda temel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bilim Kulübü’nde öğrencilerimiz müfredat dışı aktivitelere de katılmaları konusunda teşvik edilir. Bu aktiviteler arasında, alan gezileri, bilimsel tartışmalar, çeşitli bilimsel konulardaki sunumlar yer alır. Katılımcı öğrencilerin bu aktiviteler sayesinde bilimsel okur yazarlık ve bilimsel konularda kişisel, sosyal ve çevresel olarak farkındalık geliştirmesi amaçlanır.